Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Společnosti SPINWARE s.r.o, IČ 292 017 99, sídlem Purkyňova 97a, 612 00 Brno, a Spin HR s.r.o, IČ 030 01 393, sídlem Purkyňova 97a, 612 00 Brno, tvořící skupinu SPINWARE GROUP (dále jen "Správci"), respektují Vaše právo na ochranu soukromí a přijaly následující Zásady zpracování osobních údajů (dále jen "Zásady").

Tyto Zásady se vztahují na (1) uchazeče o práci v naší společnosti, (2) uchazeče, kterým zprostředkováváme práci, (3) uživatele našich webových stránek a (4) zástupce našich zákazníků a dodavatelů (dále jen "Subjekt údajů").

V těchto Zásadách popisujeme, jaké osobní údaje shromažďujeme, způsob, jakým je zpracováváme, s kým je sdílíme a práva a možnosti dostupné jedincům ohledně zpracovávání jejich osobních údajů. Také zde popisujeme opatření, která přijímáme pro ochranu těchto údajů, jak nás můžete kontaktovat ohledně našich postupů týkajících se soukromí, a jak můžete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů.

Informace, které shromažďujeme

Osobní údaje subjektu údajů shromažďujeme různými způsoby, například skrze naše webové stránky a kanály sociálních sítí, telefonicky, přes pracovní inzerci, emailovou komunikací, skrze zaslané životopisy, přes partnerské pracovní servery).

Můžeme shromažďovat následující typy osobních údajů pro tyto Subjekty údajů:

 • Uchazeči o práci v naší společnosti
  • jméno, příjmení, titul, telefon, email, vzdělání, předchozí praxe, odborné dovednosti a zkušenosti, znalost cizích jazyků, požadovaná mzda, pohlaví, vlastnosti a preference, zdravotní omezení, občanství a případné pracovní povolení, adresa, IP adresa
 • Uchazeči, kterým zprostředkováváme práci
  • jméno, příjmení, titul, telefon, email, vzdělání, předchozí praxe, odborné dovednosti a zkušenosti, znalost cizích jazyků, požadovaná mzda, pohlaví, vlastnosti a preference, zdravotní omezení, občanství a případné pracovní povolení, zájmy a filosofické vyznání, datum narození, místo bydliště, IP adresa
 • Uživatelé našich webových stránek
  • Cookies ( IP adresa)
 • Zástupci našich zákazníků a dodavatelů
  • Údaje o přihlášení pod uživatelským účtem na našich webových stránkách (Cookies, ID uživatele, IP adresa)
  • jméno, příjmení, titul, pracovní telefon, pozice, pracovní email, adresa pracoviště

Na základě čeho můžeme údaje zpracovávat

Osobní údaje zpracováváme na základě právních titulů, které nám dávají zákonné právo s osobními údaji nakládat. Tyto tituly k jednotlivým kategoriím subjektů údajů jsou následující:

 • Uchazeči o práci v naší společnosti
  • Zpracováváme údaje z titulu plnění smlouvy budoucí. Nebude-li uchazeč úspěšný, veškeré jeho údaje mažeme a skartujeme.
  • Pokud uchazeč udělí dobrovolný souhlas se zpracováním svých údajů za účelem zprostředkování práce, zpracují se dle rozsahu uvedeného v souhlasu.
 • Uchazeči, kterým zprostředkováváme práci
  • Zpracováváme údaje z titulu dobrovolného souhlasu se zpracováním údajů za účelem zprostředkování práce. Osobní údaje se zpracují dle rozsahu uvedeného v daném souhlasu.
 • Uživatelé webových stránek
  • Cookies uživatele případně zpracováváme na základě oprávněného zájmu bezpečnostního monitoringu a pro usnadnění pohybu na našich webových stránkách. Cookies může uživatel kdykoliv ve svém prohlížeči zakázat, vzhled a funkce stránek se však může zhoršit.
 • Zástupci našich zákazníků a dodavatelů
  • Shromažďujeme a ukládáme údaje na základě dobrovolného souhlasu, plnění smlouvy a zákonné povinnosti. Jednotlivé právní tituly zpracování se odvíjejí od typu spolupráce se subjektem údajů.

Účel zpracování osobních údajů

Výše popsané údaje zpracováváme k provádění následujících aktivit (v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy a právními tituly):

 • Uchazeči o práci v naší společnosti
  • Vyhodnocení subjektu údajů jako vhodného uchazeče
  • Odpovídáme na dotazy jednotlivců
  • Připravujeme výběrové řízení a pohovor
  • Příprava smlouvy a pracovního místa
 • Uchazeči, kterým zprostředkováváme práci
  • Odpovídáme na dotazy jednotlivců
  • Vyhodnocujeme subjekt údajů jako vhodného uchazeče
  • Propojujeme osoby a pracovní nabídky
  • Spravujeme vztahy našich zákazníků a uchazečů o práci
  • Rozesíláme upozornění ohledně dostupných pozic
  • Zařizujeme pracovní pohovory a provádíme procesem výběrového řízení
  • Doplňujeme a aktualizujeme kariérní profil uchazeče
  • Poskytujeme kariérní profil uchazeče předem odsouhlaseným zákazníkům
 • Uživatelé webových stránek
  • Bezpečnostní monitoring provozu stránek a snadný pohyb a orientace uživatelů na našich webových stránkách
 • Zástupci našich zákazníků a dodavatelů
  • Odpovídáme na dotazy jednotlivců
  • Připravujeme smluvní spolupráci
  • Propojujeme osoby a pracovní nabídky
  • Archivace účetních a daňových dokumentů

Dodržujeme a prosazujeme příslušné právní předpisy, relevantní oborové standardy, smluvní závazky a naše Zásady.

Údaje, které sdílíme

Osobní údaje, které získáme od Subjektů údajů, nikomu nesdělujeme, s výjimkou případů popsaných v těchto Zásadách nebo v samostatných upozorněních poskytovaných ve spojení s určitými aktivitami.

Osobní údaje sdílíme (i) mezi společnostmi ve skupině SPINWARE GROUP; (ii) v případě uchazečů o práci se zaměstnavateli, kteří mohou mít odpovídající nabídky práce; a (iii) s ostatními osobami, se kterými spolupracujeme pro zprostředkování práce, abychom pomohli uchazečům najít práci.

Dále můžeme osobní údaje sdělovat, (i) pokud je tak vyžadováno zákonem nebo v rámci soudního řízení; (ii) orgánům činným v trestním řízení a jiným státním orgánům na základě oprávněného požadavku na zpřístupnění informací.

Informace získané skrze pluginy a widgety třetích stran na našich webových stránkách (např. informace související s Vašim používáním nástroje pro sdílení na sociálních sítích) jsou shromažďovány přímo poskytovateli těchto pluginů a widgetů. Tyto informace podléhají zásadám na ochranu soukromí poskytovatelů těchto pluginů a widgetů a společnosti ve skupině SPINWARE GROUP nejsou zodpovědny za to, jak tito poskytovatelé s informacemi nakládají.

Vaše práva a možnosti

Ve spojení s osobními údaji, které o Subjektech údajů shromažďujeme, a s ohledem na způsob naší komunikace mají Subjekty údajů následující práva:

 • Aktualizovat pracovní preference
 • Požádat o odstranění údajů
 • Požádat o přístup k osobním údajům
 • Požádat o opravu osobních údajů
 • Požádat o omezení zpracování
 • Odvolat souhlas
 • Vznést námitku vůči zpracování údajů

Pro uplatnění některého z práv níže popsaných nebo pro odeslání žádosti nás kontaktujte způsobem uvedeným v sekci "Jak nás kontaktovat".

Požadavky Subjektu údajů vyhodnotíme nejdéle do 30 dnů, vždy v co nejkratším možném čase.

Předání osobních údajů

Osobní údaje, které získáme o Subjektech údajů, můžeme předat do jiných zemí, než je země, ve které byly údaje původně shromážděny. Když osobní údaje předáváme do jiných zemí, chráníme je způsobem popsaným v těchto Zásadách. Pokud se Subjekt údajů nachází v Evropském hospodářském prostoru ("EHP") nebo Švýcarsku, budeme při předání osobních údajů třetím stranám nacházejícím se v zemích mimo EHP nebo Švýcarsko dodržovat příslušné zákonné požadavky a poskytovat osobním údajům dostatečnou ochranu.

Jak chráníme osobní údaje

Udržujeme administrativní, technická a fyzická ochranná opatření, jež mají za úkol chránit Vámi poskytnuté osobní údaje před neúmyslným, nezákonným nebo neautorizovaným zničením, ztrátou, úpravami, přístupem, zveřejněním nebo použitím.

Odkazy na weby, aplikace a služby třetích stran

Pro pohodlí uživatelů mohou naše Webové stránky obsahovat odkazy na weby, aplikace a služby třetích stran, které mohou být provozovány společnostmi nepřidruženými ke společnostem ve skupině SPINWARE GROUP. Tyto společnosti mohou mít vlastní upozornění nebo zásady na ochranu soukromí a důrazně doporučujeme se s nimi seznámit. Nejsme zodpovědní za postupy týkající se soukromí jakýchkoli webů, aplikací nebo služeb nesouvisejících se společnostmi ve skupině SPINWARE GROUP.

Aktualizace našich Zásad

Tyto Zásady mohou být průběžně aktualizovány, aby odrážely změny v našich postupech, týkajících se osobních údajů. O významných změnách budeme informovat umístěním výrazného upozornění na naše webové stránky s datem poslední aktualizace Zásad.

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy nebo komentáře týkající se těchto Zásad, chcete-li uplatnit svá práva nebo chcete, abychom aktualizovali informace nebo preference, které jsme o Vás shromáždili, napište nám na e-mail info@spinware.cz.

[ZZOU20180506]